Kiekvienas žmogus nori jaustis ramus, saugus ir laimingas. Jam labai svarbu, ką veikia jo šeima, ar turi kur gyventi ir iš ko pragyventi, ar prižiūrėti ir sėkmingai ugdomi vaikai, kokios karjeros galimybės jaunimui, ar senjorams pakanka dėmesio ir lėšų.

Labai norėčiau, kad politinės jėgos, žiniasklaida ir visa visuomenė diskutuotų apie idėjas, siūlymus, sprendimus, o ne apie menamas arba sukurtas problemas, skandalus, nes tai  įtakoja visuomenės bendrą psichologinę būseną.

Susitelkime ir kartu nuspręskime ko mums reikia, kad taptume pažangesne visuomene, kad mūsų žmonės dabar ir ateityje galėtų lygiaverčiai dalyvauti globalioje idėjų ir darbo rinkoje, konkuruoti ir būti geriausiais. Investuokime į žmogų ir jo gerovę, į šalies ekonomiką, bei demokratijos ir valstybės stiprinimą. Kartu siekime, kad vaikai turėtų galimybę ne tik lankyti ikimokyklines įstaigas, bet ir įgytų socialinius įgūdžius, būtų visapusiškai lavinamas jų kūrybiškumas, kritinis mąstymas, gerėtų ugdymo ir aukštojo mokslo, profesinio parengimo kokybė ir prieinamumas. Skirkime  laiko asmenybių ugdymui, ambicingoms svajonėms ir jų realizacijai. Turi būti skatinama inovatyvi, didelę pridėtinę vertę ir aukštus atlyginimus garantuojanti pramonė. Mokslas ir naujos technologijos, gilios žinios, žmonių ir institucijų kompetencija – perspektyvaus ūkio ir stiprios ekonomikos pagrindas. Varomoji technologijų ir naujovių perdavimo jėga yra universitetų, mokslininkų bei tyrėjų, pramonės ir komercijos įmonių bendradarbiavimas.

 

Senstant visuomenei, turime pasirūpinti,  kad didėtų socialinių bei sveikatos paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Mažėtų gyvenimo kokybės skirtumai šalies teritorijoje. Jauni žmonės neišvažiuotų iš Lietuvos, jeigu galėtų nemokamai įgyti norimą išsilavinimą ir sulauktų valstybės paramos įsigyjant pirmąjį būstą ar pradedant verslą, jeigu būtų užtikrintos sąlygos kurti ir auginti vaikus. Skatinkime asmenines iniciatyvas, kad savo idėjas žmonės galėtų įgyvendinti Tėvynėje, o ne už jos ribų. Labai norėtųsi, kad mes patys įvertintume savo žmones, jų pasiekimus savo šalyje.

Mes, socialdemokratai, laikomės pozicijos, kad investicijos į žmogų – svarbiausias socialinės gerovės plėtros kelias, o švietimas ir mokymasis visą gyvenimą – visuomenės pažangos variklis. Valstybė privalo nuolat investuoti į žmonių įgūdžių ir žinių gilinimą. Kūrybiškumo skatinimas gali užtikrinti šalies pažangą. Lietuva turi tapti kūrybinės ir žinių visuomenės šalimi.