Kauno politikių MILDA narės tikisi palankaus miesto tarybos narių sprendimoTarptautinę moterų solidarumo dieną kartu su Kauno miesto meru pradėjusios Kauno moterų politikių klubo „MILDA“ atstovės pasiūlė steigti Lygių galimybių tarybą.

„Kovo 8-ąją moterys sulaukia daug dėmesio iš vyrų. Tačiau mes norime, kad ši diena nebūtų vien deklaratyvaus ir sveikinamojo pobūdžio. Mums patinka gauti gėles, tačiau reikalaujame ir didesnio visuomenės, miesto vadovų dėmesio.

Analizuodamos valdžios hierarchinę piramidę, savivaldybės strategiją, pasigendame vieno iš svarbiausių dalykų – lygių galimybių“, – teigė susitikimo dalyvės. Jų nuomone, padėti spręsti šias problemas galėtų prie savivaldybės įkurta visuomeninė Lygių galimybių taryba. Iki šiol tokios tarybos Lietuvoje nebuvo.

Rūpintųsi ne tik moterų problemomis

Pasak Kauno miesto savivaldybės tarybos narės, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovės Orintos Leiputės, taryba rūpintųsi ne tik moterų diskriminacija.

„Ši taryba užtikrintų, kad žmonės nebūtų diskriminuojami dėl lyties, amžiaus, negalios, rasės, etinės priklausomybės ir kitų dalykų. Iki šiol Lietuvoje tokios tarybos nėra. Kaunas taptų pirmuoju miestu, kuriame savivaldos mastu būtų pradėti kelti lyčių lygybės klausimai“, – sakė O.Leiputė.

http://www.15min.lt/images/photos/616179/big/1268058759kaunevykokonferencijadiskusija.jpgMerui Kauno politikės pateikė ir preliminarų darbų, kuriuos galėtų kuruoti Lygių galimybių taryba, sąrašą. Į jį įtraukti ir tokie punktai, kaip vaiko/ mamos ir tėčio kambarių įrengimas savivaldybės įstaigose, jaunimo mokyklose ir tinkamas jų ženklinimas, turėtų būti peržiūrimas ikimokyklinių įstaigų tinklas, jų darbo valandas keičiant į lankstesnes – patogesnes dirbantiems tėvams. Klubo „Milda“ prezidentės Danios Dobilienės teigimu, Lygių galimybių tarybos veikloje galėtų dalyvauti nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai. Kartu su jais būtų siekiama, kad lyčių lygybės dimensija būtų įtraukta į savivaldybės skelbiamų NVO rėmimo projektų konkurso prioritetus, atliekami kiti darbai.

Savivaldybėje moterų-vadovių nėra daug

Politikės atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Kauno miesto savivaldybėje vadovaujančiose pozicijose moterų yra labai mažai. Savivaldybėje yra septyni departamentai, tačiau tik vienam vadovauja moteris. Be to, visi mero pavaduotojai taip pat vyrai. Siūlymui įkurti Lygių galimybių tarybą pritariantis Kauno meras Andrius Kupčinskas teigė, jog nemato priežasčių, dėl to, kad daugiau moterų užimtų aukščiausius savivaldos postus.

„Manau, kad artėjantys 2011 metų savivaldos rinkimai pakeis esamą situaciją. Galbūt, jeigu bus tiesioginiai merų rinkimai, Kaune mere bus išrinkta moteris“, – sakė A.Kupčinskas, pridūręs, kad Kaunas nėra nuskriaustas: miesto pinigus valdo ne kas kitas, o moteris, nes Biudžeto ir finansų komitetui vadovauja Edita Gudišauskienė.

Kauno politikių pasiūlymas įkurti visuomeninę Lygių galimybių tarybą artimiausiu metu bus svarstomas miesto savivaldybės Taryboje.

Raimonda Mikalčiūtė /  15min.lt, A.Koroliovo nuotr.  / Kauno politikių MILDA narės tikisi palankaus miesto tarybos narių sprendimo